Handelsbetingelser

DISCLAIMER – RETTIGHEDER
Alle rettigheder til hjemmesiden og eventuelt uploadet materiale, herunder ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og navnerettigheder, samt enkelte elementer heraf, herunder tekster, overskrifter, billeder, varemærker, forretningskendetegn, m.v., tilhører Boligbytter.dk, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af materialet eller af sammenhængen i øvrigt. Enhver form for brug, herunder offentliggørelse, gengivelse, videregivelse, eksemplarfremstilling, lagring, registrering, m.v., af hjemmesiden, dele heraf eller af det uploadede materiale og dets enkelte elementer kræver som absolut udgangspunkt udtrykkelig tilladelse fra Boligbytter.dk, medmindre dansk ret undtagelsesvis giver ret til brug. Boligbytter.dk kan således frit anvende og markedsføre dele eller hele elementer af det uploadede materiale og dets indhold. Brugerne er samtidig bekendt med at materialet kan anvendes offentligt og spredes via ethvert medie og vises med sit indhold i enhver form.

BRUG AF HJEMMESIDEN OG ”UPLOADET MATERIALE”
Boligbytter.dk stiller alene denne hjemmeside til rådighed som en service. Boligbytter.dk er ikke ansvarlig for det uploadede materiale og dets indhold. Det er altså den enkelte bruger, der er ansvarlig for, at de data og det materiale der uploades på sitet ikke krænker andres rettigheder og i øvrigt overholder dansk lovgivning. Boligbytter.dk forbeholder sig retten til at redigere eller slette bidrag, der ikke overholder dansk lovgivning eller i øvrigt strider mod vores værdier eller på anden måde kan virke anstødelig i forhold til den almindelige samfundsopfattelse.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Hjemmesidens oplysninger er søgt gengivet så retvisende som muligt. Boligbytter.dk tager forbehold for, at oplysningerne ikke er fyldestgørende eller præcise. Enhver disposition foretaget på baggrund af hjemmesidens information foretages for eget ansvar og risiko.

FORTRYDELSESRET
Vi gør opmærksom på, at der ikke er fortrydelsesret ved køb af en bruger/annonce, da den betragtes som taget i brug, når betalingen er gennemført. Dette accepterer brugeren ved oprettelse med samtidig accept af disse retningslinjer.

ANVENDELSESRET
Boligbytter.dk gør opmærksom på, at profilen og det tilhørende login samt services er strengt personlige. Det er ikke tilladt at videresælge, udlåne, dele eller på anden vis videregive login eller andre informationer og services knyttet til profilen. Misbrug medfører, at den pågældende konto uden varsel spærres, uden at der på nogen vis kompenseres herfor.

OPSIGELSE AF ABONNEMENT
Som medlem af Boligbytter kan du til hver en tid opsige dit abonnement inden for de seks måneder og stadig bevare dine medlemsfordele helt frem til udgangen af det halve år. Hvis du ikke har opsagt dit abonnement, inden de seks måneder er gået, vil Boligbytter gå ud fra, at du fortsat ønsker at være medlem og dermed automatisk forlænge dit medlemskab med yderligere et halvt år og trække 199,- igen.

ÆNDRINGER I BOLIGANNONCEN
Boligbytter forbeholder sig retten til at slette eller redigere indhold, der strider imod platformens koncept. Det strider for eksempel imod platformens koncept at dele telefonnummer og/eller mailadresse på boligannoncen. Boligbytter skal være en solid og sikker platform, hvor boligejere- og lejere mødes og kommunikerer internt.